English
فارسي
     


آرشيو : 2012-11

نگاه خودروساز به قيمت واقعي
دنیای اقتصاد- در حالی که دولت همچنان مخالف آزادسازی قیمت خودرو است و بر دخالت در قیمت‌گذاری اصرار می‌کند، خودروسازان در تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند که باید بین پنج تا 16 میلیون تومان به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود. در این تحقیق، اعلام شده هزینه تولید خودروهای پرتیراژ داخلی در سال 91 و نسبت به سال‌های 88 و 90، به واسطه دو عامل: «نرخ ارز» و «مواد اولیه» رشد شدیدی داشته و متناسب با آن باید به قیمت این خودروها اضافه شود. از دید خودروسازان، نتایج این تحقیق نشان‌دهنده قیمت واقعی خودروهای داخلی است.
تاريخ درج :2012-11-28       ادامه مطلب

آخرين اخبار

آرشيو اخبار

2013-09
2013-07
2013-06
2013-04
2013-03
2013-01
2012-12
2012-11
2012-10
2012-09
2012-08
2012-07
2012-06
2012-05
2012-04
2012-02
2012-01
2011-12
2011-11
2011-10
2011-08
2011-06
2011-05
2011-04
2011-03
2011-02
2011-01
2010-12
2010-11
2010-10
2010-09
2010-08
2010-07
2010-06
2010-05
2010-04
2010-03
2010-02
2010-01
2009-12
2009-11
2009-10
2009-09
2009-08
2009-07
2009-06
2009-05
2009-04
2009-03
2009-02
2009-01
2008-12
2008-11
2008-10
2008-09
2008-08
2008-07

Copyright © ETTA Group Designed by Ideal group